YDY IOGA YN Y GYMRAEG YN WELL NA IOGA SAESNEG?

Athrawes ioga Cymraeg o’n i heno (roedd Lowri ar wyliau)!

Mae gen i llai o eiriau Cymraeg…. Roedd well na llawer o sgwrs, dwi’n meddwl!

Fydd Lowri nol wsos nesa. Ac fydd na dosbarth ioga Cymraeg neis efo Elen yfory.

Ymynwch hi drwy Zoom neu yn y Fali, Sir Fôn am 7.15yh, pob nos Fawrth.

Archebwch yma

abc

def